Kerkenraad

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 29 januari 2024

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen.

Moderamen
De predikant en een aantal kerkenraadsleden zijn ook lid van het moderamen, een soort dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het moderamen bereidt kerkenraadsvergaderingen voor en zorgt ervoor dat kerkenraadsbesluiten ook worden uitgevoerd. In situaties waarin snel gehandeld moet worden hakt het moderamen zo nodig knopen door.

Predikant
Ds. A.J. Hagedoorn
Lijsterbeslaan 1
3474 HE Zegveld
0348-701316
dshagedoorn@hervormdzegveld.nl

Ouderlingen
Wim Beukers
Huibert Brak (jeugdouderling)
Arie Hamoen - Ouderling Kerkrentmeester - Lid Moderamen
Henk van Dam - Scriba - Lid Moderamen
Rinus van der Does
Edwin de Kruijf - Ouderling Kerkrentmeester
Theo van Meijeren
Maurits Schouten
Kristian Spaanderman
Dick Verburg

Diakenen
Arie Brak
Jeroen de Bruijn - Assessor - Lid Moderamen
Arjan Verboom - Lid Moderamen

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel