Avg

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 11 april 2023

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking (AVG). Vanaf die datum gelden in alle EU-landen dezelfde wettelijke bepalingen met betrekking tot privacy. Door de AVG worden de privacy-rechten versterkt en worden verplichtingen opgelegd aan instellingen die persoonsgegevens verwerken.

Ook kerkgenootschappen moeten voldoen aan de bepalingen van de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland en de gemeenten moeten en willen uiteraard zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.
Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn.

Een goed privacy beleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. De AVG laat alle ruimte voor kerken om hun taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de verwerking met voldoende waarborgen is omkleed.

Voor meer informatie over het privacy beleid binnen de Hervormde Gemeente Zegveld verwijzen we u naar onze privacyverklaring.

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel