Kerkbode

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 11 april 2023

De kerkbode verschijnt elke drie weken op vrijdag. De kopij kan tot zaterdag 18:00 uur in de week voorafgaande aan het verschijnen van de kerkbode digitaal worden aangeleverd via kerkbode@hervormdzegveld.nl.

Via de appostel App is de kerkbode voor onze gemeenteleden ook digitaal te lezen.

Abonnementsprijs per jaar: € 25,00 (per post: € 59,00)
Contact kerkbode: Lianne Beukers
Contact bezorging: Dirk van Amerongen

Het rekeningnummer van de kerkbode vindt u op de pagina rekeningnummers.

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel