Giften

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 11 april 2023

Wilt u de kerk steunen? Dan kunt u op verschillende manieren geven: via een eenmalige gift, collectemunten, de vrijwillige (jaarlijkse) bijdrage of legaten/erfenis.

Giften kunt u opgeven bij uw jaaropgave aan de belastingdienst, omdat de Hervormde Gemeente Zegveld een ANBI is.

Rekeningnummers
Voor een compleet overzicht van alle rekeningnummers kijkt u op de pagina rekeningnummers.

Vrijwillige (jaarlijkse) bijdrage
Elk jaar vraagt de kerk om een vrijwillige bijdrage. De kerk maakt vele verschillende soorten kosten, zoals onderhoud aan gebouwen, het salaris van de dominee, het verwarmen van de Voorhof in de winter en knutselmateriaal bij de clubs. Deze gift wordt vanaf uw bankrekening overgemaakt en kan worden afgetrokken bij uw belastingaangifte. Een richtbedrag om te geven is 1-2% van uw netto inkomen.

Periodieke gift
U kunt een terugkerende gift (zoals de jaarlijkse vrijwillige bijdrage) als 'periodieke gift' laten vastleggen. Zo maakt u maximaal gebruik van uw belastingaftrek en geeft u de kerk meer financiƫle zekerheid. Lees meer over de mogelijkheden op de pagina periodieke giften.

Eenmalige giften
Om een gift af te kunnen trekken bij de belastingaangifte, dient ergens vast gelegd te worden dat u een gift heeft gegeven. Als u een gift overmaakt via een bankrekening, dan is dat voldoende. Contante giften zonder ontvangstbewijs kunnen niet opgegeven worden als gift.

Collectemunten
Collectemunten kunnen online worden besteld via de webwinkel of via de appostelapp. Beiden routes worden door u betaald via iDeal.
Ook als u de collectemunten koopt door middel van een machtiging is het bedrag en de tegenrekening terug te vinden op de bankafschriften. Het bedrag waarvoor dus collectemunten worden gekocht kan in z'n geheel worden opgegeven bij uw belastingaangifte. Ga voor meer informatie naar de pagina collectemunten.

Erfenissen en legaten: nalaten dicht bij huis, dichtbij uw hart
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters of stuur een mail. Kijk voor meer informatie ook op www.protestantsekerk.nl/geef-een-gift of belastingdienst.

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel