Kerkelijk bureau

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 11 april 2023

Het kerkelijk bureau kunt u bereiken via kerkelijkbureau@hervormdzegveld.nl. Contactpersoon: Jacco Beukers

Ledenadministratie
De administratie van de gemeenteleden wordt bijgehouden door het kerkelijk bureau. Namenlijsten voor kerkelijke doeleinden worden alleen verstrekt via de scriba of de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel