Kerkdienst online

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 30 januari 2023

Iedere kerkdienst is vanuit huis mee te beleven. Dat kan op de hieronder genoteerde manieren.

Youtube
Elke kerkdienst is rechtstreeks te zien en horen via Youtube.

Kerkomroep
Elke kerkdienst is rechtstreeks te beluisteren via Kerkomroep.nl.

Kerkradio
Ouderen en zieken kunnen via hun wijkouderling een aanvraag doen voor de kerkradio (€40,- per jaar). Via de kerkradio zijn niet alleen kerkdiensten rechtstreeks te beluisteren, maar ook gemeenteavonden.

Contactpersoon storingen kerkradio
Bert Ton

Zonklank
Via de kerktelefoon is er elke dinsdagavond om 19:00 uur een uitzending met een meditatie of een muzikaal programma door het Zonklankteam.

Zonklankteam
Ans van Ingen
Rens Houtman
Anlya Spaanderman

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel