Wat te doen bij...?

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 08 mei 2024

Om mee te kunnen leven met de blijde en verdrietige gebeurtenissen vragen wij u om de predikant, scriba en wijkouderling hiervan op de hoogte te houden, bijvoorbeeld door het sturen van een geboorte-, trouw- of rouwkaart. Zo kan tijdens de kerkdienst en in de gemeente voorbede voor u worden gedaan. Indien gewenst kunt u ook bezoek ontvangen.

Geboorte & Doop
Wanneer er een kindje wordt geboren, is dat een geweldig geschenk van God. De gemeente wil graag delen in deze vreugde of meeleven als zaken anders gaan. Een geboortebericht wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Doopdiensten worden naar behoefte gehouden. Vooraf (ca. 2 weken van tevoren) doen de ouders doopaangifte, waarbij een gesprek plaats vindt met de predikant en de wijkouderling over de betekenis van de doop. Als doopcadeau van de gemeente mogen de ouders een kinderbijbel voor hun kind uitzoeken.

Huwelijk
Bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en inzegenen dienen vroegtijdig (ca. 10 weken van tevoren) contact te zoeken met de predikant of de kerkenraad. Vooraf wordt dan met het bruidspaar een gesprek gehouden over de betekenis van deze dienst. Het bruidspaar neemt zelf contact op met één van de organisten of bespreekt de mogelijkheid om een familielid het orgel te laten bespelen.

Overlijden
Het overlijden van een dierbare is een emotioneel en ingrijpend gebeuren. Toch moet er op hetzelfde moment een aantal beslissingen genomen worden, waarvoor aandacht nodig is. Natuurlijk zal uw uitvaartverzorger u graag adviseren en misschien zijn de wensen van de overledene bekend, zodat u daarin een leidraad kunt vinden. Hoe het ook zij, u zult keuzes moeten maken. Meer informatie vindt u op de pagina wat te doen bij een overlijden.

Verhuizing
Verhuizing wordt via de gemeentelijke administratie automatisch verwerkt. Alle nieuwe inwoners van Zegveld krijgen bezoek van een lid van de welkomstcommissie (Jennita van Dam / Nel Verboom).

Indien u lid wilt worden vanuit een ander kerkverband dient u contact op te nemen met de predikant.

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel