Zondag

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 28 januari 2023

Elke zondag worden er twee kerkdiensten gehouden, om 9:30 uur en 18:30 uur. In de dienst wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de Psalmberijming van 1773. Daarnaast zingen we tijdens reguliere erediensten één lied uit de bundel Weerklank (2016) en wordt er voorafgaand aan de morgendienst ook een kinderlied gezongen. Het staat gastvoorgangers vrij om uitsluitend Psalmen op te geven. Hier kunt u vinden welke dominee er preekt: kerktijden.nl

Organisten
Arco Baelde
Dennis de Bruijn
Ard van Dam
Frank Dannenberg

Kosters
Henk & Dicky Oskam
Marcel & Florentina Immerzeel

Kinderoppas
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in ‘De Voorhof’ voor kinderen van 0-3 jaar. Voor kinderen van 4-6 jaar is er de Opstapgroep, waarbij gebruik wordt gemaakt van HGJB-materiaal. De kinderen beginnen in de kerk (tot de collecte) en lopen onder begeleiding naar ‘De Voorhof’.

Contactpersoon kinderoppas
Janneke van Draanen

Contactpersoon Opstapgroep
Jovanka Dekker

Kerkauto
Indien nodig, kunt u gebruik maken van vervoer naar en van de kerk.

Contactpersoon
Jeroen de Bruijn

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel