Online

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 11 april 2023

Iets aanleveren voor de website (foto’s, nieuwsberichten etc.) kan via webmaster@hervormdzegveld.nl.
 
Wij onderscheiden twee soorten nieuwsberichten:
 
1. Nieuwsberichten van algemene aard.
 
Die worden geplaatst op het facebook account van de Hervormde gemeente Zegveld. Doordat ze op facebook worden geplaatst, verschijnen ze automatisch op de website onder het kopje 'Laatste nieuws'. Deze berichten worden gestuurd naar webmaster@hervormdzegveld.nl zonder verdere aanwijzing.
 
2. Nieuwsberichten van bijzondere aard.
 
Die komen in de regel vanuit de kerkenraad. Die berichten komen wel op de site maar niet op de facebook. Deze berichten worden gestuurd naar webmaster@hervormdzegveld.nl met daarbij de aanwijzing dat dit bericht alleen op de website komt en niet op facebook.

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel