Wim Beukers

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 26 september 2023

Ouderling

Wijkteam 5
Broeksloot, De Haek, Dorpsstraat, Korensloot, Pr. Beatrixstraat.

Over mij
In 1960 ben ik geboren in ons mooie dorp Zegveld. Een geboren en getogen Zegvelder dus. In het dagelijks leven ben ik werkzaam op de financiële administratie bij een groot Infrabedrijf in Gouda. In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig in de (moes) tuin. In 1986 ben ik getrouwd met Petra en samen mochten we 3 kinderen ontvangen: Jacco, Marjanne en Robbert. In augustus 2017 kregen we ons eerste kleinkind Casper. We zijn als gezin rijk gezegend.

Van 1990 tot 1998 mocht ik de gemeente dienen in het ambt van diaken. Ik heb deze periode als zeer verrijkend ervaren voor mijn persoonlijke relatie met de Heere Jezus. Het is een mooi ambt, helpen waar geen helper is. Deze dienende taak staat dichtbij de Heere Jezus, Die kwam om te dienen en Zijn leven te geven. Na deze periode mocht ik in het kerkenwerk meedraaien als mentor bij de mentorcatechese. Het was voor mij een leerzame tijd om samen met jongeren van de gemeente na te denken over allerlei aspecten van het geloof.

Eind 2017 werd ik gekozen voor het ambt van ouderling. Ik vond mij voor deze taak in Gods koninkrijk niet echt geschikt. Maar God heeft mij laten zien dat het niet van mij afhangt maar van Hem die gezegd heeft: “Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal (1 Tess. 5:24)”. Op 21 januari 2018 werd ik tot ouderling bevestigd. Een taak die voelt als een grote verantwoordelijkheid om samen met andere ambtsdragers leiding te geven aan de gemeente en inhoud te geven aan pastorale zorg voor gemeenteleden. Maar het is ook een mooi en bijzonder om iets van Gods grootheid zichtbaar te maken. Want Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.

wimbeukers@hervormdzegveld.nl

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel