Kerkbeheer

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 29 januari 2024

De kerkrentmeesters vormen samen het 'College van kerkrentmeesters' (C.V.K.).
Het C.V.K. draagt zorg voor het zogenaamde 'kerkbeheer'. Dat wil zeggen: de financiën en het beheren van de goederen van de kerkelijke gemeente Zegveld, zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’, het mortuarium en het kerkhof.

Ook beheren zij de ledenadministratie, het kerkelijk archief en het verjaardagsfonds. De kerkrentmeesters worden ondersteund door verschillende commissies die een adviserende en uitvoerende taak hebben.

Samenstelling College van Kerkrentmeesters
Voorzitter (ouderling kerkvoogd) – Arie Hamoen arie.hamoen@hervormdzegveld.nl
Secretaris (ouderling kerkvoogd) – Edwin de Kruijf edwin.dekruijf@hervormdzegveld.nl
Penningmeester (lidmaat kerkvoogd) – Steffan Pak steffan.pak@hervormdzegveld.nl

Algemeen mailadres: kerkrentmeesters@hervormdzegveld.nl

Giften
Wilt u de kerk steunen? Dan kunt u op verschillende manieren geven: via een eenmalige gift, collectemunten, de vrijwillige (jaarlijkse) bijdrage of legaten/erfenis. Giften kunt u opgeven bij uw jaaropgave aan de belastingdienst, omdat de Hervormde Gemeente Zegveld een ANBI is. Door een periodieke gift vast te leggen, kunt u maximaal gebruik maken van belastingaftrek en geeft u de kerk meer financiële zekerheid. Ga voor meer informatie en rekeningnummers naar de pagina's giften en rekeningnummers.

Collectemunten
Collectemunten zijn online te bestellen in de webwinkel van Hervormd Zegveld. Lees meer op de pagina collectemunten of ga direct naar de webwinkel.

Restauratie
De afgelopen jaren is veel onderhoud gedaan aan ons kerkgebouw, een monumentaal pand uit 1862. Ga voor meer informatie rond dit restauratieproject naar de pagina restauratie.

Ledenadministratie
De administratie van de gemeenteleden wordt bijgehouden door het kerkelijk bureau.

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel