image

Welkom op de
website van de
Hervormde Gemeente Zegveld.

Elke zondag worden er twee kerkdiensten gehouden, om 09:30 uur en 18:30 uur. U bent van harte uitgenodigd om de kerkdiensten bij te wonen!

LIVE KERKDIENST KIJKEN

Dagelijks Woord

Wie zijn wij?

Als Hervormde Gemeente Zegveld zijn wij onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij willen iedereen die op zoek is naar God daarbij helpen door ruimte en richting te geven. In dat alles staan we niet op onszelf, maar staan we in de rijke traditie van de Reformatie, zoals verwoord in de gereformeerde belijdenisgeschriften. In de lijn van de kerk van alle eeuwen willen deze ons telkens weer terugbrengen bij de Bijbel, die de basis vormt van al het werk door en binnen de gemeente. Zo willen we gemeente van Jezus Christus zijn in ons dorp en in onze tijd. Binnen de Hervormde Gemeente van Zegveld hebben we elkaar nodig om gemeente te zijn. Samen laten we de veelkleurigheid van het geloof in Jezus Christus zien.

image

Ons Kerkgebouw

Ons kerkgebouw is in 2019 volledig duurzaam gerestaureerd, met behoud van historische elementen. De kosten hiervan waren ruim acht ton. Door de gemeente heeft een grote financiele inspanning gedaan. Veel kosten zijn bespaard door de inzet van vrijwilligers. Ieder heeft gedaan wat hij of zij kon doen.

De kerk is geschikt voor ontmoeting en functioneel gebruik. Het is een groene kerk, met aandacht voor schepping, klimaat en duurzaamheid. Er zijn nieuwe installaties aangebracht. Zo is er een nieuwe vloerverwarming aangebracht aangestuurd door twee warmtepompen.

Meer info over de restauratie

Collectemunten bestellen

Collectemunten kunnen online worden besteld via de webwinkel, waarbij betaald wordt via iDeal. De bestelde collectemunten kunnen op maandag in de oneven weken worden opgehaald tussen 9:00 – 10:30 uur in de Voorhof. Mocht dit tijdstip niet uitkomen en is echt niemand anders in staat om de munten voor u op te halen, dan reikt de koster het setje voor aanvang van de kerkdienst uit.

Meer info collectemunten

background

De JV

”De jeugdvereniging is voor jongeren vanaf 16 jaar. Elke zondagavond komen we als JV samen in de Voorhof. Met regelmatig is er een koffiedrinkavond bij een JV-lid thuis. Gedurende zomer worden er alleen koffiedrinkavonden gehouden. Tijden: 20:30 tot 22.00 (inloop 20.00 uur)“


Meer info op www.courank.nl

Het Jeugdwerk

De jeugdclubs komen iedere week op een vaste avond bij elkaar in ‘De Voorhof’. Elke club is bestemd voor een bepaalde leeftijdsgroep. Tijdens de avonden staat een Bijbelverhaal met verwerking centraal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van materiaal van de HGJB. Daarna wordt er een knutsel of spel gedaan.

Meer info jeugdwerk

background
Onze kerk is in 2019 gerestaureerd

Bekijk hier de video die van het restauratiejaar 2019 is gemaakt.

Image

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel